Bøker

Skogreising i nord – de første hundre år

 

 

 

 

 

Nord-Norges Skogsmannsforbund´s jubileumsbok “I tjeneste for skogen” er til salgs for kr 150,-

Følgende personer kan kontaktes for kjøp av boka:

Innbetaling for boka ”I tjeneste for skogen”
til Nord-Norges Skogmannsforbund – Boknemda konto: 4530.49.14452