Om forbundet

Nord-Norges Skogsmannsforbund ble stiftet i Tromsø 19. mars 1912. Hensikten var å samle skogfaglig personale i nord for faglige sammenkomster og «hygge» for medlemmene. På stiftelsesmøte deltok 38 personer i et omfattende fagprogram. Initiativtaker var skoginspektøren for Nord-Norge, Einar E. Nilsen, (Mo i Rana). Einar E. Nilsen ble også forbundets første formann, et verv han hadde i mange år. Fagfolk fra ulike steder har stilt opp på arrangementene i regi av Skogsmannsforbundet.

Første årsmøte etter 1912 ble holdt i 1919 på Storjord i Saltdal. Da møtte 36, og medlemstallet var da kommet opp i 70. Møtet og befaringene er beskrevet grundig over 40 sider i «Tidsskrift for Skogbruk», nr 11-12 i 1919.

Siden den gang har «årsmøtene/stevnene» vært holdt med tre års mellomrom, avbrutt av krigen 1940-45. Første årsmøte etter 2.verdenskrig var i 1957 i Målselv.

Nord-Norges Skogsmannsforbund gav ut bokverket “Skogbruk i Nord-Norge-streiftog gjennom- historien” i 1987 . Hovedforfatter er Arvid Sveli . Antall sider 504. Dette bokverket kom ut på nytt i 1990, og er svært godt illustrert med tegninger, tabeller og fotoer.

I 2008 ble årsmøtet avviklet, 19-21. august, på Storjord i Saltdal. Skogfolk fra Sør-Helgeland i sør til Vadsø i nord var da samlet. Sentral i dette arrangementet var “Kystskogmeldinga” som nå går til Stortinget. Ellers var det en omfattende befaringsdag i Saltdal med et allsidig fagprogram for 80 deltakere. Siste samlingsdagen (torsdag) var det innspill om skogvern og skogindustrien, avsetning av skogsvirke, årsmøteforhandlinger og CO2 bindingen i de nord-norske skoger.

Diplomen “Nord-Norges Skogsmann” ble utdelt under festmiddagen for første gang ved dette årsmøtet i 2008 til 14 personer fra landsdelen.

Nytt styre ble etter valgene lagt til Finnmark fylke. !00- årsmarkeringen ble foretatt i august 2012 på Pasvik Folkehøgskole med godt frammøte.

Jubileumboka ” I tjeneste for skogen” ble presentert av redaktøren Ørnulf Kibsgaard. Boka er på 208 sider med mye interessant stoff og gode bilder.

Årsmøte 2015 med befaringer var lagt til Trondenes Folkehøgskole, Harstad. Styret under ledelse av fylkesskogsjefen i Troms, Terje Dahl, hadde laget et omfattende program som det sto respekt av. Befaringsdagen var lagt til Kvæfjord med mange interessante fagstopp. Været var det aller beste under hele arrangementet.

Mange aktuelle resolusjoner om godt skogbruk ble vedtatt. Ny styreleder etter årsmøtet i Harstad i 2015 er Halle Heggli, Hattfjelldal.