NORD-NORGES SKOGSMANNSFORBUND
har som formål å samle funksjonærer som jobber i og for
skogbruket i Nord-Norge.

 

 

 

NY BOK: Skogreising i nord

Forfatter: Nils O. Kaasen
Utgitt av Nord-Norges Skogsmannsforbund

Boka tar for seg skogreisinga i Nord-Norge fra slutten av 1800-tallet til år 2000