NORD-NORGES SKOGSMANNSFORBUND
har som formål å samle funksjonærer som jobber i og for
skogbruket i Nord-Norge.