Linker

Her kan du finne mye nyttig informasjon om skogbruket:

Offentlig administrasjon

Forskning

  • Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO: nibio.no
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU: nmbu.no
  • Norges Geologiske undersøkelser; www.ngu.no

Miljøinformasjon

Geografisk informasjon

Statistikk

Skogsertifisering

Sportsfiske og Jakt

Kurs og etterutdanning

Frøforsyning

Organisasjoner

Skogindustri i Nord Norge

Diverse norske og utenlandske linker